Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Očkování – Covid 19

Vakcín bude v dubnu méně. Kapacita stávajících očkovacích center dostačuje

 

Hejtman Martin Netolický a náměstkyně pro zdravotnictví Michaela Matoušková ve čtvrtek 25. března videokonferenčně jednali se starosty obcí s rozšířenou působností o naplňování očkovací strategie kraje. K témuž dni bylo v regionu podáno 61,3 tisíc dávek v deseti očkovacích místech. V průběhu měsíce dubna by v návaznosti na snížené dodávky do České republiky mělo do kraje dorazit 77 tisíc dávek místo avizovaných 130 tisíc, což bude mít vliv na otevírání dalších očkovacích míst v regionu.

 

„Snížení avizovaného počtu dodávek do České republiky z 2,3 milionu dávek na 1,5 milionu dávek na duben by pro náš kraj znamenalo 77 tisíc dávek vakcíny místo avizovaných 130 tisíc,“ sdělil hejtman Martin Netolický k dubnovému výhledu. „V tomto týdnu jsme již obdrželi 7 020 dávek vakcíny Pfizer. Dále očekáváme 4200 dávek od Moderny a 500 dávek vakcíny Astra Zeneca. V tuto chvíli očkujeme přibližně 2 200 osob denně, což však není způsobeno kapacitou očkovacích center, ale množstvím dávek. V relativně krátké době jsme schopni navýšit kapacitu rozšířením pracovní doby a navýšením počtu týmů,“ uvedl hejtman Netolický.

 

Snížené dodávky do České republiky mají vliv na další postup očkovací strategie a vytváření nových očkovacích míst. „Dohodli jsme se, že v pondělí 29. 3. od 13 hodin otevřeme plánovaná tři krajská očkovací místa, a to ve Vysokomýtské nemocnici, v Odborném léčebném ústavu Albertinum Žamberk a v Nemocnici následné péče v Moravské Třebové. Další však vzhledem k nižším dodávkám vakcín zatím otevírat nebudeme,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

 

Očkování u praktických lékařů

Hejtman starosty seznámil také s procesem očkování u praktických lékařů. „Opět jsme požádali stát o jasné stanovisko, zda je možné praktickým lékařům dodávat i jiné vakcíny než Astra Zeneca. Dokud nebudeme mít černé na bílém, že je možné distribuovat i jiné vakcíny a nedostaneme informaci, jak to bezpečně a v souladu s pravidly výrobce udělat, budeme do ordinací posílat všechny vakcíny Astra Zeneca. Vakcíny od Moderny budeme nadále distribuovat jak pro očkování v sociálních službách, tak pro očkovací místa vytvořená v našich příspěvkových organizacích,“ řekl hejtman Netolický, který bude v pátek jednat s krajskou koordinátorkou praktických lékařů mimo jiné o dělení došlých dávek vakcíny Astra Zeneca. Státem vybraný distributor totiž dodává vakcíny pouze po 100 kusech.

 

Očkování věkových prioritních skupin

Pardubický kraj má nyní proočkováno téměř 19 tisíc osob ve věku nad 80 let, což představuje 70 procent. Další se do systému hlásí průběžně. „V tuto chvíli je přes 4,5 tisíce registrovaných u praktických lékařů, kteří by však při přihlášení do centrálního systému získali termín v očkovacích místech de facto okamžitě, jelikož prioritizace dle věku pokračuje i nadále. Pokud je někomu 85 let a nyní se přihlásí k očkování, tak bude očkován dříve než ten, kdo se registroval 1. 3. a je mu 71 let,“ uvedl Netolický.

 

Očkování pedagogů

Očkování pedagogických i nepedagogických pracovníků bylo spuštěno na konci února. „Ke čtvrtečnímu ránu bylo v našem kraji očkováno téměř pět tisíc pedagogických a nepedagogických pracovníků. V registračním systému se jich přihlásilo celkem 8 900. Mimo centrální systém jsme umožnili očkování přibližně 450 pracovníkům, kteří pečují o děti zdravotníků či pracovníků IZS,“ řekla náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková.

 

Očkování kritické infrastruktury

Vedle prioritních věkových skupin a pedagogů postupně pokračuje očkování kritické infrastruktury státu. „V tuto chvíli máme téměř proočkované pohřební služby a postupujeme k vodovodům a kanalizacím. Dále chceme řešit jednotky požární ochrany typu JPO II, městské a obecní policie. Jsou to lidé, kteří mají velké množství kontaktů a to jak s lidmi, tak například s biologickým materiálem, který může být infekční. Jde nám o zajištění fungování veřejných služeb. Stát by měl kritickou infrastrukturu vpustit do systému 29. března,“ uvedl hejtman.

 

Krajská strategie dozná změn

V týdnu od 29. března bude pracovní skupina pro očkování aktualizovat Strategii očkování Pardubického kraje, ve které se původně avizované termíny otevírání dalších očkovacích míst posunou do dalších měsíců. „Nezbývá nám nic jiného, než se obrnit trpělivostí a pracovat s tím, co máme k dispozici. Všechny spoluobčany, očkující týmy i praktické lékaře prosím o trpělivost,“ uzavřela Michela Matoušková.

 

Očkování proti koronaviru v Pardubickém kraji

Konec března/začátek dubna 2021

 

Kde očkujeme v našem kraji?

 • V tuto chvíli je v Pardubickém kraji vytvořeno 13 očkovacích míst. Konkrétně se jedná o Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Svitavy, Rybitví, Brandýs nad Orlicí, Jevíčko, Vysoké Mýto, Žamberk, Moravskou Třebovou a Seč a Luži.
 • Očkovací místa jsou vytvářena ve městech, kde sídlí nemocnice akutní lůžkové péče a příspěvkové organizace Pardubického kraje disponující personálem, který je možné zapojit do procesu očkování. V případě Luže jde o Hamzovu léčebnu, příspěvkovou organizaci státu.
 • Své pacienty očkují v ordinacích také zapojení praktičtí lékaři, a to v závislosti na dodávkách vakcín od státu. V tuto chvíli je pro praktické lékaře vhodná pouze vakcína od společnosti Astra Zeneca.
 • Schválená krajská očkovací strategie počítá s dalším rozšiřováním kapacit, avšak vše záleží na dodávkách vakcín a možnostech personálu.

Kde očkujeme v Pardubicích?

 • V Pardubicích je očkovací místo v sále Jana Kašpara na Krajském úřadě Pardubického kraje. Očkování zde zajišťují lékaři a zdravotní sestry z Pardubické nemocnice. V návaznosti na dodávky vakcín počítáme s rozšířením očkovacích týmů, prodloužením pracovní doby a očkováním také o víkendech. Limitem rozšiřování očkování je nedostatek vakcín a zdravotnického personálu.
 • Pro odlehčení očkovacímu místu na krajském úřadě byla do procesu očkování zapojena také Léčebna dlouhodobě nemocných v Rybitví.

Kdo je očkován?

 • Do centrálního rezervačního systému se mohou přihlašovat prioritní věkové skupiny nad 70 a nad 80 let. Dále probíhá očkování pedagogických a nepedagogických pracovníků, kterých je v Pardubickém kraji 15 tisíc.
 • Mimo centrální systém jsme proočkovali zdravotníky v nemocnicích, praktické lékaře a ambulantní specialisty, zaměstnance a klienty sociálních služeb a postupně očkujeme kritickou infrastrukturu státu, mezi kterou patří elektrárny, vodárny, teplárny, technické služby a další.

Čím očkujeme?

 • V České republice jsou v tuto chvíli dostupné vakcíny od společností Pfizer, Moderna a Astra Zeneca. Vakcínou Astra Zeneca očkují vzhledem k jejím vlastnostem a nižším nárokům na uchovávání a manipulaci výhradně praktičtí lékaři.

Jak dostávají kraje vakcíny?

 • Vakcíny do jednotlivých krajů rozděluje stát na základě kritéria populace 65+. Mezi stejně velkými kraji však dochází k rozdílům v dodávkách, a proto zástupci Pardubického kraje opakovaně jednali s ministerstvem zdravotnictví o narovnání dodávek. Vakcíny Astra Zeneca jsou praktickým lékařům rozdělovány ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů.

 

Kde je možné získat další informace?

 • Aktuální informace spojené s očkováním jsou k dispozici na krajském webu pardubickykraj.cz/ockovani či na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR koronavirus.mzcr.cz
 • Pro pomoc s registrací volejte krajskou infolinku 466 026 466 nebo celostátní infolinku 1221.
 • Pro poskytnutí psychologické pomoci je vytvořena infolinka Poradny pro rodinu Pardubického kraje 603 273 948.

 

 

 

 

Mgr. Bc. Zdenka Hanyšová Celá

asistentka náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví

 

Krajský úřad Pardubického kraje

 

telefon:+420 466 026 253

zdenka.hanysovacela@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz

 

 

Back to top

Skip to content