Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami

Městský úřad Lanškroun vydal veřejnou vyhlášku, kde

I. odvolává zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami vydaný opatřením obecné povahy Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, dne 12. srpna 2016 pod č.j. MULA 27641/2016 (pro vodní toky v povodí vodního toku Moravská Sázava na území ORP Lanškroun).

II. odvolává zákaz nakládání s povrchovými vodami vydaný opatřením obecné povahy Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, dne 31. srpna 2016 pod č.j. MULA 29557/2016 (pro odběr povrchových vod ze všech vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun).

Zákaz nakládání s podzemními vodami, jejich odběru stále trvá.

Úplná znění veřejné vyhlášky naleznete na úřední desce http://ude.tcssl.cz/dokument?horni-tresnovec?OBHT0B00HT6Y-0

Back to top

Skip to content