Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Omluva občanům Horního Třešňovce

Vážení občané, odběratelé,

 

 

na dnešní den  16. 6. 2021 byla  předem  oznámena a velmi pečlivě naplánována komplexní odstávka vody v celé obci za účelem  přepojení všech zbývajících nových vodovodních řadů  na stávající vodovod v jednom dni. Jednalo se o přepojení celkem 4 míst s poměrně komplikovanými podmínkami.

 

Záměrem bylo připravit se zhotovitelem stavby  kanalizace a nových  vodovodů fy. EVT  Stavby s.r.o.  co nejkratší odstávku  a za přispění našich montérů provést přepojení v co nejkratší době, tedy do plánovaných 13.00 hod.

Toto sdělení Vám píšeme v 15.00 hod a voda stále neteče. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí svůj připravený podíl na přepojování naplnili ještě před tímto slíbeným časem, bohužel pracovníkům  fy. EVT Stavby s.r.o. se doposud  práce na svých místech nepodařilo dokončit.

Problémy, které v současné době provázejí uvedená přepojení nejsou přímo způsobeny společností VAK a.s. a v současné době se našimi pracovníky snažíme  kolegům z fy. EVT  Stavby s.r.o. maximálně pomoci, aby byla  dodávka vody co možná nejdříve  obnovena.

 

Vzniklá situace nás rozhodně netěší, ale přesto, že  za ni nejsme přímo odpovědni, odpovídáme Vám za dodávku vody a naše odpovědnost tímto  není o to menší a tímto omluvitelná.  Moc se Vám  proto omlouváme za  vzniklé problémy a sdělujeme, že  intenzivně pracujeme na zkrácení času do obnovy dodávek vody.

Stavba kanalizace a vodovodů se blíží do finále, bude třeba po sobě konečně uklidit a finalizovat nové povrchy  hlavní silnice a bočních ulic.  Po prázdninách bude konečně hotovo, vše se uklidí  a i pro Vás občany se současná situace radikálně vylepší. Moc Vám všem děkujme za dosavadní trpělivost, která si zaslouží náš obdiv.

 

 

 

 

S pozdravem  a přáním hezkého dne

 

Ing. Lubomír Fiedler, MBA

výrobně-technický náměstek a člen představenstva

 

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

tel: 606 782 837

E-mail: fiedler@vak.cz,   www.vak.cz

Back to top

Skip to content