Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oslavy 700 let obce

Na letošní rok připadlo 700-té výročí od první písemné zmínky o obci Horní Třešňovec. Naši obec (tehdy ještě Johnsdorf) daroval král Václav II, spolu s několika ostatními obcemi v okolí Zbraslavskému klášteru. 700 let trvání obce je významné jubileum, které stojí za připomínku. Je třeba se pohlédnout zpět do minulosti, ale také se zamyslet nad budoucností a dalším fungováním obce. O významných událostech z minulosti se dozvíme z vyprávění, nebo z kronik. Na otázku budoucnosti nezná nikdo přesnou odpověď a záleží pouze na nás, občanech Horního Třešňovce, jakou si ji vytvoříme a zda na nás budou naši potomci vzpomínat v dobrém.

První akcí, která u příležitosti výročí proběhla byla přednáška o historii obce, která se uskutečnila 26.3.2004 v místním Kulturním domě. Několik desítek lidí si přišlo poslechnout jak se v naší obci žilo v dobách dávno minulých. Večerem nás provázel a o historii obce vyprávěl pan Jan F. Křivohlávek. Účastníci si mohli též prohlédnou několik vzácných starých rukopisů a kronik, které s sebou pan Křivohlávek přivezl.

K výročí 700 let obce obecní zastupitelstvo vydalo Almanach, který přibližuje historii obce až po současnost. I místní občané zapůjčili fotografie ze svých archivů, které mají vztah k životu v obci. Fotografií se sešlo velké množství, včetně několika vskutku pamětnických ze začátku 20. století. Část z nich byla otištěna v almanachu, ostatní byly použity na výstavu k historii obce.

Hlavní akcí byla jednodenní oslava, jejímž programu se budou aktivně podílet místní organizace. Původní datum oslavy se nakonec posunul z neděle 4. července na pondělí 5. července, kdy byl státní svátek Cyrila a Metoděje. Důvod byl prozaický – v neděli večer se hrálo finále mistrovství Evropy ve fotbale a hrozilo, že v případě postupu našeho národního družstva, by spousta fanoušků zůstala doma u televize.

Vlastní oslavu zahájila ve 14.00 hodin moderátorka paní Švarcová přivítáním všech přítomných. Krátkým proslovem přivítal účastníky oslavy starosta obce p. Jiří Mačát. Připomněl historii obce a všem popřál příjemnou zábavu. Shromáždění oslovili také radní pardubického kraje ing. Petr Šilar a místostarosta Lanškrouna ing. Jan Šebrle. Následoval jeden z hlavních bodů programu – vysvěcení obecního praporu. Toho se ujali pánové faráři Zbygniev Czendlik za římskokatolickou církev a Jakub Keller za Českobratrskou církev evangelickou. Poté vystoupili žáci místní základní školy se svým pěkným programem, spojeným s tanečním vystoupením. Po nich již měli na trávě pod stromy přichystány kulisy Milan a Bára Černohorští, aby mohli být v těsném kontaktu s dětmi se svým loutkovým divadlem. Nakonec však museli vystupovat na hlavním jevišti, protože se začal z nebe snášet lehký deštík. Naštěstí to byla jediná a krátká přeháňka, během pěkného počasí, které po celou oslavu panovalo. Naši nejmenší shlédli tři pohádky, do nichž se mohli také sami aktivně zapojit; třeba když se učili s ježibabou čarovat. Pohádky se dětem velice líbily a herci si vysloužili veliký potlesk.

Začátek vystoupení dechové kapely Mistříňanka se trochu opozdil v důsledku přemisťování divadla na pódium. Mistříňanka předvedla své dvouhodinové vystoupení, při kterém dokázala, že v dechové hudbě patří mezi nejlepší u nás. Krásné moravské písničky se střídaly s vtipným vyprávěním kapelníka, podaným v jihomoravském nářečí, které ještě pozvedlo již tak výbornou náladu. Na závěr svého vystoupení sklidila kapela zasloužený veliký potlesk nadšeného publika.

Po kulturním zážitku byl přichystán program sportovní a s ním místní hasiči. Ti předvedli historický požární útok s hasičskou stříkačkou „Hans-Flader“. V klasickém požárním útoku soupeřili se svými kolegy z Dolního Třešňovce. Během celého odpoledne se mohli zájemci projet po okolí v kočárech tažených koňmi pana Jaroslava Indry z Horního Třešňovce a pana Zdeňka Marka ze Žichlínka. Děti si mohly zaskotačit na nafukovacím hradu, nebo se pohoupat na houpačkách, či povozit na kolotoči. Všechny tyto atrakce pro ně po celé odpoledne fungovaly zdarma. Vystoupení skupiny Primátor, která hrála od večera až do časných ranních hodin především k tanci a dobré náladě, zakončilo celou oslavu. A jak celou akci zhodnotit? Mnoho z nás překvapila poměrně vysoká návštěva. A co se programu týká, to už necháme na Vás. Věříme však, že si každý z účastníků našel „ten svůj šálek kávy“.

Rádi bychom připomněli i doprovodné části oslavy, které byly neméně zajímavé a které shlédlo taktéž několik desítek, možná i stovek návštěvníků. Jednou z nich byl den otevřených dveří v místní škole a školce, kde se mnozí z nás mohli vrátit do dětských let a zavzpomínat na dobu, kterou právě zde strávili. Dalšími byly dvě výstavy v evangelické modlitebně naproti obecnímu úřadu. První z nich byla výstava zájmů a zálib Hornotřešňovských občanů pod patronací Lenky Markové, která shromáždila velké množství výrobků od místních občanů. Mohli jsme zde shlédnout širokou škálu zálib a zájmů, jakými jsou vyšívání, háčkování, paličkování, pletení, skládání puzzlí, malování, truhlářství, atd. Většina návštěvníků byla překvapena, čemu všemu se místní občané věnují. Druhou výstavu sestavil z historických fotografií od místních občanů, které se váží k naší obci, pan Ladislav Jirásek. Rozčlenění na jednotlivé části např. škola, Národní dům, JZD, starostové a tajemníci obce od roku 1945, hasiči, předválečné fotografie a další činilo výstavu velice přehlednou. Mnoho z nás se zastavilo a zavzpomínalo při pohledu na fotografie budov, které dnes již nenaleznete, nebo míst, která jsou změněna k nepoznání.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na přípravách a na vlastním průběhu oslav podíleli a věnovali svůj volný čas tomuto významnému výročí.

Obecní zastupitelstvo

Back to top

Skip to content