Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oznámení ČEZ Distribuce, a.s

Ve smyslu ust. §25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění si ČEZ Distribuce, a.s dovoluje požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. 11. 2014.

okleštění 2014 (staženo 337× )

Back to top

Skip to content