Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oznámení o cenách vody pitné a vody odkanalizované pro rok 2011

Na základě rozhodnutí představenstva a.s. ze dne 9.12.2010 zvyšuje akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí s platností od 1. ledna 2011 cenu vody odkanalizované (stočné) o 3,50 Kč/m3 bez DPH. Cena vody pitné (vodné) se proti roku 2010 nemění.

Ceny pro rok 2011:

vodné 26,00 Kč/m3 včetně DPH 10% 28,60 Kč/m3

stočné 31,00 Kč/m3 včetně DPH 10% 34,10 Kč/m3

Důvodem zvýšení stočného je jednak realizace rozsáhlých intenzifikací a rekonstrukcí čistíren odpadních vod, dokončení kanalizací ve městech a s tím souvisejících zvýšených provozních nákladů u dokončených čistíren (Choceň, Lanškroun), dále potřeba zajištění vlastních finančních zdrojů na další připravovanou intenzifikaci čistírny a dokončení kanalizace v Letohradě.

Back to top

Skip to content