Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2015

Vážení odběratelé,

od 1. ledna 2015 dochází v působnosti akciové společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí ke zvýšení cen vodného o 40 haléřů na 1 000 litrů.

Vodné se zvyšuje na 30,10 Kč/m3 bez DPH (tj. 34,62 Kč vč. DPH).
Stočné se nezvyšuje a činí 34,70 Kč/m3 bez DPH (tj. 39,91 Kč vč. DPH).
Vodné a stočné celkem činí 64,80 Kč/m3 bez DPH (tj. 74,53 Kč vč. DPH).

Zvýšení ceny vodného o 40 haléřů je nutností, neboť společnost musí vytvářet finanční zdroje pro pokrytí financování plánu obnovy infrastrukturního majetku, které ukládá zákon všem vlastníkům a provozovatelům vodohospodářských zařízení.

Pohodlí tekoucí vody pouhým otočením kohoutku je v dnešní době spojeno s těmito náklady. Drahá je především údržba distribučních sítí. Nejdražší je obnova a rozvoj vodárenských a kanalizačních systémů. Do konce roku 2015 zrealizujeme 5 velkých investičních projektů s dotační podporou Operačního programu životního prostředí v celkovém finančním objemu 214 mil. Kč bez DPH. Zapojení vlastním zdrojů naší společnosti na těchto projektech přesahuje 61 mil. Kč.
Kromě velkých investičních projektů rozhodně nezapomeneme na řadu menších, provozně potřebných akcí v jednotlivých obcích našeho regionu.

Naším dlouhodobým cílem je dokázat, že jsme schopni v našem regionu zajistit provoz vodovodů a kanalizací za ceny sociálně únosné, a to spolehlivě a ve vysoké kvalitě, což dokazují mimo jiné naše velmi dobré výsledky ve ztrátách vody v síti, které v roce 2013 činily 12,9 % (oproti celorepublikovému průměru 17,9 % – zdroj Ročenka vodovody a kanalizace ČR 2013, kterou vydává MZe ČR). Daří se nám neustále zvyšovat i kvalitu dodávané pitné vody.

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál klidné prožití blížících se vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce.
Ing. Bohuslav Vaňous
ředitel společnosti

Back to top

Skip to content