Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pěší výlet do Mistrovic

Tentokrát jsme si vyšláply z Bystřička do Mistrovic. Atobusem o půl jedné, zastávka Bystřec. Odtud pěšky přes lom do Mistrovic. Prní naše zastávení bylo v obchotě, kde jsme se občerstvily nanukem. Dále jsme postoupily až ke kostelu, kde jsme měly objednanou prohlídku. Pan místostarosta nás uvedl do prostor kostela a seznámil nás s touto kulturní památkou. První snaha o postavení kostela se datují do roku 1856. Mistrovice musely zesnulé vozit ku pohřbení na Orlici. Ovšem započato se stavbou bylo až roku 1876. Kostel je  zasvěcen sv. Janu a Pavlu. Nejvýraznější změnou  interiéru byla obnova v letech 1970 -1973. Nástěnné obrazy a výtvarné návrhy obětního stolu, kžížové cesty i ostatních doplňků, provedl akademický malíř Vojmír Vokolek z Pardubic. Neobvyklé provedení vnitřku kostela stojí za zhlédnutí, neboť je v širokém okolí ojedinělé.

Back to top

Skip to content