Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pouť na Mariánské Hoře


Poutní slavnost na Mariánské Hoře
Sobota 12. 9. – večerní program:
v 19:00 hod. rytmická mše svatá, za požehnání pro všechny mladé lidi, v poutním kostele
ve 20:00 hod. modlitba křížové cesty – venku na Mariánské Hoře
od 21:00 – 22.00 hod. chvíle pro občerstvení poutníků
od 22:00 – 23.00 hod. společná adorace zakončená svátostným požehnáním – v kostele
od 23:00 – 24.00 hod. možnost soukromé adorace – v kostele (potom se kostel uzavírá)
Neděle 13. 9. – hlavní den slavnosti:
v 7:30 hod. ranní mše svatá – v poutním kostel, slouží P.Jan Šlégr
v 10:00 hod. slavná mše svatá,v areálu křížové cesty venku před kostelem,slouží P.J. Roušar
ve 14:00 hod. vystoupení skupiny šermířů a lanové aktivity pro děti v areálu před kostelem
v 15:00 hod. modlitba křížové cesty – v poutním kostele
v 16:00 hod. mše svatá – v areálu křížové cesty venku před kostelem,
slouží P.Prokop Tobek a po mši svaté bude udílet novokněžské požehnání
Příležitost ke sv. zpovědi bude v kostele
od 7.00 – do 12.00 h.
a od 13.30 – 17.00 h.
Kostelní sbírka této neděle je určena na
potřeby poutního kostela na Mariánské
Hoře.
V případě nepříznivého počasí budou
všechny bohoslužby slaveny v poutním
kostele.
Odjezd autobusu z Verměřovic (od
kostela) na Mariánskou Horu:
v 6.45 h., v 9.15 h. a ve 14.30 h.
Odjezd autobusu z Mariánské Hory do
Verměřovic:
v 8.30 h., ve 12.30 h. a v 17.30 h.

Back to top

Skip to content