Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

POVINNÉ KONTROLY KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016. (Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy i těch, které budou nainstalovány i v letošním roce 2016.)

Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě daného kotle. Seznam oprávněných osob naleznete na stránkách jednotlivých výrobců, nebo hromadně na stránkách Asociace podniků topenářské techniky: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=PAK

 

Odkazy na výrobce kde jsou uvedeny informace o kontrolách kotlů a na kterých je i více informaci o tom, co vše je ke kontrole zapotřebí:

Atmos: http://www.atmos.eu/servisni-technici/

OPOP: http://www.opop.cz/revize-kotlu

Dakon: http://www.dakon.cz/povinne-kontroly-kotlu-tuha-paliva/

Viadrus: http://www.viadrus.cz/revize-115.html

Verner: http://www.kotle-verner.cz/aktuality/kontroly-kotlu

Benekov: http://www.benekov.com/kontroly-kotlu

Ekoefekt a carborobot: http://www.kotle.cz/index.php/79-template-details/advanced-stuff/84-novinka3

Slokov: http://www.slokov.cz/zakaznicky-servis.html

Back to top

Skip to content