Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí

Upozorňujeme občany, jejichž pozemky byly zahrnuty do komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Třešňovec, že dokončením komplexní pozemkové úpravy v obci Horní Třešňovec v roce 2015 MAJÍ POVINNOST podat do 31.1.2016 přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016.
Přiznání se podává jako řádné – pokud se uvedou všechny pozemky a stavby zapsané na LV dle katastru nemovitostí (dosavadní přiznání se tím zruší), nebo jako dílčí, pokud budete uvádět jenom pozemky, kterých se dotkly pozemkové úpravy. Ve druhém případě nezapomeňte na poslední straně přiznání IV.oddíl dopočítat také daň za stavby a pozemky, které v dílčím přiznání neuvádíte, případně ponechat oddíl IV. prázdný, aby ho finanční úřad doplnil sám. Dále nezapomeňte uvést svoje telefonní číslo případně e-mailovou adresu, aby vás finanční úřad mohl v případě nesrovnalostí kontaktovat.

Tiskopis lze stáhnout z tohoto odkazu:

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2016&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB06&skupina_T_SKUPINA02=1&skupina_T_SKUPINA03=1&skupina_T_SKUPINA05=1&skupina_T_SKUPINA06=1&a=1#search-result

 

Back to top

Skip to content