Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Předávání autovraků (aut určených k likvidaci) pouze oprávněným osobám!

Předávání autovraků (aut určených k likvidaci) pouze oprávněným osobám!

V poslední době se v blízkém i širokém okolí Lanškrouna množí případy, kdy je autovrak (vozidlo určené k likvidaci) předán osobě, která není oprávněná podle zákona o odpadech ke sběru autovraků. Takovéto případy se objevují v Lukové a dříve i v Rudolticích. Tyto osoby vyberou z aut polstrování a veškeré nepotřebné plastové doplňky, ty spálí na otevřeném ohništi vedle domu, a zbylý skelet předají oprávněné osobě k likvidaci. Tyto osoby nevlastní a nikdy nevlastnily souhlas k provozování zařízení na likvidaci autovraků, tento souhlas k provozování zařízení vydává Krajský úřad.

Určitě si dovedete představit, že z pálení plastů vznikají jedovaté zplodiny a znečišťují ovzduší v širokém okolí.

Upozorňujeme občany, že tento způsob nakládání s autovraky není z pohledu zákona o odpadech přípustný. Občan, který takto předá autovrak, se dopouští přestupku a vystavuje se riziku udělení sankce za předání autovraku neoprávněné osobě ve výši až 20 000 Kč.

V Lanškrouně existují pouze dvě oprávněné provozovny, kam je možno autovrak odevzdat (zajistí i odtah), a to firma Agrochem, a.s., Dvořákova 87, Lanškroun a firma EKO systém – US, spol. s r.o., Nádražní 400, Lanškroun.

Ing. Petra Kratochvílová, referent OŽP

Back to top

Skip to content