Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prodej čističky odpadních vod

Obec Horní Třešňovec

 

z v e ř e j ň u j e    ú m y s l     p r o d a t  

 

čističku odpadních vod

 

   

 

     – čistička měla být použita pro sídliště, jehož výstavba

        nebyla realizována

     – je uložena na prostranství u pohostinství  „ Za vodou“

     – je morálně i fyzicky zastaralá a pro svůj účel již

       nepoužitelná

     ČOV má objem  28 m3, rozměry  7 x 2 x 2 m

        a mohla by sloužit jako zásobárna užitkové vody

 

           Podmínky prodeje:

     

           – ČOV bude prodána v soutěži zájemci s nejvyšší

             nabídkou

 

     – zájemce doručí zalepenou obálku s nabídkovou cenou           

       na Obecní úřad v Horním Třešňovci do 7. května

        Obálku označte v rohu „ČOV“.

 

     – výherce soutěže si ČOV odveze na svůj náklad do 14

        dnů od sepsání kupní smlouvy

       případné další údaje podá zájemci starosta obce

 

 

 

                                                           

                                                                            Jiří Marek  starosta obce

        Vyvěšeno: 16. 4. 2008

        Sejmuto: 7. 5. 2008

Back to top

Skip to content