Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Projekt „Co nám říká les“

Co nám říká les? Umím ho poslouchat?

Takhle se jmenuje projekt, do kterého se zapojili žáci naší ZŠ v Horním Třešňovci v průběhu měsíce října a listopadu. Jeho cílem bylo vzbudit u žáků vztah k přirozenému životnímu prostředí, blíže poznat okolní přírodu, mít úctu k přírodě, zvířatům a všemu živému na naší planetě. Citově prožívat a vnímat pobyt v lese a v přírodě vůbec a seznámit se s významem lesa pro člověka. Učit se naslouchat přírodě a trávit v ní volný čas, pomáhat jí a mít ji rád.

Na uskutečnění tohoto projektu získala naše škola dar ve výši 10 000,- Kč od LesůČeské republiky. Peníze byly určeny na mimoškolní zájmovou činnost, na zakoupení darů do školní soutěže a na vybavení školy moderními učebními pomůckami. Převážná část daru byla využita právě na zakoupení pomůcek – odborné literatury a naučných encyklopedií o lese a o přírodě.

Žáci 3. – 5. ročníku, kteří mají zájem o přírodu a všechno, co s ní souvisí, se v rámci Přírodovědného kroužku setkávali pravidelně každé úterý odpoledne s paní učitelkou Bartoňovou a postupně naplňovali cíle tohoto projektu.

Vyvrcholením projektu byla velká vycházka všech žáků školy do lesa. Uskutečnila se v den, kdy má svátek patron myslivců Hubert – 3. listopadu 2016 a provázeli nás na ní zkušení myslivci a znalci místních lesů a okolní přírody: Jindřich Jirásek a Vladimír Jirásek. Žáci se zábavnou formou dozvěděli mnoho zajímavostí o lese, o zvířátkách, které zde mohou vidět, o tom, jak jim pomáhat, jak přírodu chránit. Nechyběly trofeje ani lovecký pes, soutěžilo se a všichni byli nadšeni a spokojeni, i když foukalo trochu víc, než bychom si přáli. Dopoledne s myslivci se vydařilo a patří jim od nás ze školy velké poděkování za čas, který našim dětem věnovali. Dopoledne jsme zakončili výtvarným ztvárněním dojmů z vycházky.

Žáci se díky projektu seznámili blíže s významem lesa pro člověka, získali nové znalosti o rostlinách a živočiších a o profesích, které se v lese uplatňují.

Mgr. Jiřina Kosová, ředitelka ZŠ a MŠ Horní Třešňovec

Back to top

Skip to content