Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2019-20

ZŠ a MŠ Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí

Č. j. 39/2019/HT/RE

 

Rozhodnutí o přijetí do MŠ pro školní rok 2019-20

 

Ředitelka mateřské školy, jako příslušný správní orgán,

rozhodla v souladu s § 34, §165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon, ve znění pozdějších přepisů/ a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí od 1. 9. 2019 takto: 

    

Registrační číslo:

11 přijat/přijata

12 přijat/přijata

13 přijat/přijata

14 přijat/přijata

 

 

 

V Horním Třešňovci dne 13. 5. 2019                                 Mgr. Iva Vernerová

ředitelka školy

 

Vyvěšeno: 14. 5. 2018.

 

Back to top

Skip to content