Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sběr nebezpečných a objemných odpadů 19.4.2014

Sběr nebezpečných a objemných odpadů

proběhne v sobotu 19.4. 2014

Odpad bude ukládán s vaší pomocí na nákladní automobil.

První zastávka je:   900 hodin u Národního domu

                              915 hodin u Kubešových na rozcestí

                              930 hodin u Hospůdky Za Vodou

                              945 hodin u Prouzů

                            1000 hodin u Žabků

Sbírá se:
olej nespecifikovaný
kovový obal od škodlivin
agrochemický odpad včetně obalů
papír nebo lepenka znečištěné škodlivinami
sklo znečištěné
plasty znečištěné
barva, lepidla, pryskyřice
zářivky, výbojky s obsahem rtuti
olověné akumulátory, galvanické články
ojeté pneumatiky (ne z podnikatelské činnosti)
folie plastové
chemikálie
nepoužité léky
obaly od barev a ředidel
tlakové nádobky (spray)
televize, radiopřijímače
ledničky, mrazáky (pouze kompletní s kompresorem)
objemné odpady, linolea, koberce

Back to top

Skip to content