Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sběr nebezpečných a objemných odpadů – 3. 10. 2015

Sběr nebezpečných a objemných odpadů proběhne v sobotu 3. 10. 2015
Odpad bude ukládán s vaší pomocí na nákladní automobil.
První zastávka je v:
9:00 hodin u Národního domu
9:15 hodin u Kubešových na rozcestí
9:30 hodin u Hospůdky Za Vodou
9:45 hodin u Prouzů
10:00 hodin u Žabků

Sbírá se:
olej nespecifikovaný
kovové obaly od škodlivin
agrochemický odpad včetně obalů
papír nebo lepenka znečištěné škodlivinami
sklo znečištěné
plasty znečištěné
barva, lepidla, pryskyřice
zářivky, výbojky s obsahem rtuti
olověné akumulátory, galvanické články
ojeté pneumatiky (ne z podnikatelské činnosti)
folie plastové
chemikálie
nepoužité léky
obaly od barev a ředidel
tlakové nádobky (spray)
televize, radiopřijímače
ledničky, mrazáky (pouze kompletní s kompresorem)
objemné odpady, linolea, koberce

Back to top

Skip to content