Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sběr nebezpečných a objemných odpadů 4.10.2014

Sběr nebezpečných a objemných odpadů

proběhne v sobotu 4.10. 2014

 

Odpad bude ukládán s vaší pomocí na nákladní automobil.

 

 

První zastávka je:         900 hodin u Národního domu

                          915 hodin u Kubešových na rozcestí

                          930 hodin u Hospůdky Za Vodou

                          945 hodin u Prouzů

                          1000 hodin u Žabků

 

 

Sbírá se:      olej nespecifikovaný

kovový obal od škodlivin

agrochemický odpad včetně obalů

papír nebo lepenka znečištěné škodlivinami

sklo znečištěné

plasty znečištěné

barva, lepidla, pryskyřice

zářivky, výbojky s obsahem rtuti

olověné akumulátory, galvanické články

ojeté pneumatiky (ne z podnikatelské činnosti)

folie plastové

chemikálie

nepoužité léky

obaly od barev a ředidel

tlakové nádobky (spray)

televize, radiopřijímače

ledničky, mrazáky (pouze kompletní s kompresorem)

             objemné odpady, linolea, koberce

Back to top

Skip to content