Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sběr potravinářských olejů a tuků

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří.Ničíte si tím odpad.
S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Občané je mohou nalévat do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládat do určených separačních nádob. Tyto označené nádoby (240l zelené plastové popelnice) najdete na sběrných místech tříděného odpadu.

podoba_popelnice_pro_mesta_a_obce_
Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na domovní kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná!

DO TÉTO NÁDOBY PATŘÍ:
• použité oleje a tuky z domácností, např. fritovací oleje
• ztužené jedlé tuky
DO TÉTO NÁDOBY NEPATŘÍ:
• technické oleje (převodové, motorové, tlumičové)
• maziva a kapaliny

TUKY A OLEJE VHAZUJTE DO NÁDOBY V UZAVŘENÝCH PET LAHVÍCH.
Předejdete tak vylití oleje do nádoby a jeho znehodnocení!

Děkujeme.
Obecní úřad Horní Třešňovec

Back to top

Skip to content