Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Svoz nebezpečných a objemných odpadů 29. 4. 2023

V SOBOTU 29. DUBNA PROVEDE V NAŠÍ OBCI FIRMA KOS s.r.o. JABLONNÉ NAD ORLICÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH ODPADŮ.

V rámci svozu nebezpečného odpadu se budou sbírat např. akumulátory, zářivky, výbojky, suché baterie, plechovky od barev, léky, elektrospotřebiče (např. televizory, lednice), oleje, zbytky postřikových látek apod. 

 
U objemného odpadu můžete předat nábytek (rozdělaný), dveře, okna gauče, pohovky, hadry, koberce, mísy od wc, umyvadla atd. Nelze odevzdat stavební odpad.

Ve svozový den bude technika stát na těchto stanovištích:

u Národního domu 8.00 hodin
u Kubešových na rozcestí 9.00 hodin
u Hospůdky Za Vodou 9.35 hodin
u Prouzů 10.10 hodin
u Žabků 10.45 hodin
Důrazně upozorňujeme, že je zakázáno na svozová místa vozit odpad předem. Odpad předávejte až v den sběru přímo pracovníkům svozové firmy!!!

Tím, že občan odloží odpad mimo vyhrazená místa, dopouští se přestupku dle § 69, odst. 2 zákona č. 184/2001 Sb. Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50000,- Kč

Děkujeme.

Zpětný odběr pneumatik řeší ustanoveni zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., konkrétně paragrafy § 38, § 38a a § 38b.

Dle platných ustanovení je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která výrobky uvedené v § 38 odst. 1 uvádí na trh (dále jen „povinná osoba“) povinná zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru. Povinnost má, a to bez ohledu na výrobní značku a do výše, které za vykazované období stanovené podle § 38 odst. 10 vyrobí nebo doveze. Jedním z vyjmenovaných typů výrobků jsou právě pneumatiky. (Další skupiny výrobků, kde platí povinnost tzv. zpětného odběru, jsou výbojky se zářivkami a elektrozařízení pocházející z domácností).

Seznam veřejných míst zpětného odběru je uveden na webu Ministerstva životního prostředí, přičemž zpětný odběr probíhá zdarma a bez vazby na koupi nové pneumatiky či jiné služby. Zpětný odběr může povinná osoba odmítnout v případě, že výrobek z důvodu kontaminace ohrožuje zdraví osob. Při nákupu přes internet pak prodejci umožňují zpětný odběr např. ve formě svozu, nebo odevzdáním do partnerských zařízení.

Back to top

Skip to content