Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SVOZ NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH ODPADŮ 30. 4. 2022

V SOBOTU 30. DUBNA PROVEDE V NAŠÍ OBCI FIRMA KOS s.r.o. JABLONNÉ NAD ORLICÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH ODPADŮ.

Tím Vám vzniká možnost zajistit správným způsobem likvidaci nebezpečných a objemných odpadů, které se mohou vyskytovat v domácnosti.

svážet se bude:

nebezpečné odpady :

  • olej, tuk, filtry, znečištěné hadry, barvy, lepidla
  • léky
  • galvanické články suché nebo mokré (akumulátor, baterie)
  • zářivky, výbojky

objemné odpady:

  • starý nábytek, čalouněný či plastový nábytek, skříně, židle, stoly, postele, matrace, podlahové krytiny – linolea, koberce, peřiny (Objemný odpad jako např. skříň či postel před tím, než jej předáte, je nutné objemově upravit, tj. rozložit či rozdělat na desky.)

zpětný odběr elektrozařízení: – ledničky, televize, rádia, kuchyňské spotřebiče, výpočetní technika, mobilní telefony

Odpady v žádném případě nemíchejte. Na určených stanovištích od Vás odpad převezme zaměstnanec firmy KOS s.r.o. Jablonné nad Orlicí.

Ve svozový den bude technika stát na těchto stanovištích:

u Národního domu 9.00 hodin
u Kubešových na rozcestí 9.25 hodin
u Hospůdky Za Vodou 9.50 hodin
u Prouzů 10.15 hodin
u Žabků 10.40 hodin

Svážený odpad předávejte osobně, nepokládejte ho na zem!

Tím, že občan odloží odpad mimo vyhrazená místa, dopouští se přestupku dle § 69, odst. 2 zákona č. 184/2001 Sb. Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50000,- Kč

Děkujeme.

Zpětný odběr pneumatik řeší ustanoveni zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., konkrétně paragrafy § 38, § 38a a § 38b.

Dle platných ustanovení je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která výrobky uvedené v § 38 odst. 1 uvádí na trh (dále jen „povinná osoba“) povinná zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru. Povinnost má, a to bez ohledu na výrobní značku a do výše, které za vykazované období stanovené podle § 38 odst. 10 vyrobí nebo doveze. Jedním z vyjmenovaných typů výrobků jsou právě pneumatiky. (Další skupiny výrobků, kde platí povinnost tzv. zpětného odběru, jsou výbojky se zářivkami a elektrozařízení pocházející z domácností).

Seznam veřejných míst zpětného odběru je uveden na webu Ministerstva životního prostředí, přičemž zpětný odběr probíhá zdarma a bez vazby na koupi nové pneumatiky či jiné služby. Zpětný odběr může povinná osoba odmítnout v případě, že výrobek z důvodu kontaminace ohrožuje zdraví osob. Při nákupu přes internet pak prodejci umožňují zpětný odběr např. ve formě svozu, nebo odevzdáním do partnerských zařízení.

Back to top

Skip to content