Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SVOZ NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH ODPADŮ DUBEN 2018

V SOBOTU 28. DUBNA 2018 PROVEDE V NAŠÍ OBCI FIRMA KOS s.r.o. JABLONNÉ NAD ORLICÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH ODPADŮ.

Tím Vám vzniká možnost zajistit správným způsobem likvidaci nebezpečných a objemných odpadů, které se mohou vyskytovat v domácnosti.

svážet se bude:

nebezpečné odpady :

  • olej, tuk, filtry, znečištěné hadry, barvy, lepidla
  • léky
  • galvanický článek suchý nebo mokrý (akumulátor)
  • zářivky, výbojky

objemné odpady:

  • starý nábytek, čalouněný či plastový nábytek, skříně, židle, stoly, postele, matrace, podlahové krytiny – linolea, koberce, peřiny (Objemný odpad jako např. skříň či postel před tím, než jej předáte, je nutné objemově upravit, tj. rozložit či rozdělat na desky.)

zpětný odběr elektrozařízení: – ledničky, televize, rádia, kuchyňské spotřebiče, výpočetní technika, mobilní telefony

Odpady v žádném případě nemíchejte. V patřičných obalech od Vás odpad převezme zaměstnanec firmy KOS s.r.o. Jablonné nad Orlicí.

Ve svozový den bude technika stát na těchto stanovištích:

u Národního domu 9.00 hodin
u Kubešových na rozcestí 9.15 hodin
u Hospůdky Za Vodou 9.30 hodin
u Prouzů 9.45 hodin
u Žabků 10.00 hodin

Svážený odpad předávejte osobně nepokládejte ho na zem!

Děkujeme.

Zpětný odběr pneumatik řeší ustanoveni zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., konkrétně paragrafy § 38, § 38a a § 38b.

Dle platných ustanovení je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která výrobky uvedené v § 38 odst. 1 uvádí na trh (dále jen „povinná osoba“) povinná zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru. Povinnost má, a to bez ohledu na výrobní značku a do výše, které za vykazované období stanovené podle § 38 odst. 10 vyrobí nebo doveze. Jedním z vyjmenovaných typů výrobků jsou právě pneumatiky. (Další skupiny výrobků, kde platí povinnost tzv. zpětného odběru, jsou výbojky se zářivkami  a elektrozařízení pocházející z domácností).

Seznam veřejných míst zpětného odběru je uveden na webu Ministerstva životního prostředí, přičemž zpětný odběr probíhá zdarma a bez vazby na koupi nové pneumatiky či jiné služby. Zpětný odběr může povinná osoba odmítnout v případě, že výrobek z důvodu kontaminace ohrožuje zdraví osob. Při nákupu přes internet pak prodejci umožňují zpětný odběr např. ve formě svozu, nebo odevzdáním do partnerských zařízení.

 

Pro firmy zajišťuje od roku 2016 svoz na další zpracování nezisková společnost eltma. Na jejich stránkách je možno vyhledat místo zpětného odběru v mapě.

Back to top

Skip to content