Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tříkrálová sbírka – 2022

Oblastní charita Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Obecním úřadem v Horním Třešňovci touto cestou děkují všem obyvatelůmnaší obceza jejich příspěvek do tříkrálové pokladničkyapředevšímzajejichstáloudůvěru vtuto sbírku.Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili a pomohli srealizací letošní Tříkrálové sbírky, vyslovujeme naše upřímné poděkování.

V letošním roce se dopokladniček vybralo 25 600,- Kč.

Back to top

Skip to content