Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tříkrálová sbírka – poděkování – rozhlas


Jménem Charity děkuji všem,
kteří se aktivně podíleli na uskutečnění
Tříkrálové sbírky v naší obci
i všem spoluobčanům za jejich dary.
V naší obci se shromáždilo 16 121 Kč.
Za pořadatele sbírky
Božena Marková

Back to top

Skip to content