Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Upozornění pro občany

Upozornění pro občany

Upozorňujeme občany, že úlevy a slevy od poplatků za odpad pro rok 2015 platí pouze do 31. 3. 2015! Při nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši nárok na úlevu zaniká. Nárok na úlevu poplatku za odpad mají:

  1. fyzická osoba, které je 1. ledna 2015 70 a více let, úleva ve výši 50,- Kč,
  2. dítě, které je 1. ledna 2015 mladší 15 let, úleva ve výši 100,- Kč,
  3. osoby pobývající v zahraničí,
  4. poplatník, jehož bydliště či stavba je vzdálená více jak 150 metrů od místa určeného k odkládání sběrných nádob (popelnic), úleva ve výši 50,- Kč.

Seznam čísel popisných vzdálených více jak 150 metrů od místa určeného k odkládání sběrných nádob (popelnic):

38, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 65, 66, 69, 95, 102, 106, 108, 113, 125, 127, 128, 134, 138, 144, 151, 162, 171, 172, 189, 191, 195, 200, 202, 205, 209.

Důrazně proto žádáme občany, aby zaplatily poplatky včas. Děkujeme.

Back to top

Skip to content