Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Upozornění pro občany – Sucho – Opatření obecné povahy

Upozornění pro občany

od 6. 8. 2015 je vyhlášeno Opatření obecné povahy a tím se zakazuje nakládání s podzemními vodami, jejich odběr ze všech studní a vrtů na území ORP Lanškroun do odvolání.

Zákaz odběru podzemních vod

se netýká odběrů za účelem zásobování domácností a firem pitnou vodou, včetně jejich nezbytného chodu, dále za účelem napájení zvířat, zálivky zeleninových záhonů a ovocných dřevin nesoucích plody. Vodoprávní úřad v daném případě odběratele vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání podzemních vod (zbytečně neplýtvat). V chodu domácností a provozů odebrané podzemní vody používat výhradně pro nutné úkony a to v nezbytném množství, zálivky zeleninových záhonů a ovocných dřevin nesoucích plody omezit na výhradně potřebné minimum.

 

odkaz na veřejnou vyhlášku:

Sucho – Opatření obecné povahy

Back to top

Skip to content