Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ustavující zasedání – volba starosty a místostarostky


Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Horní Třešňovec
dne 8.11.2010
proběhla volba starosty, místostarosty,
 finančního
a kontrolního výboru s následujícím výsledkem:

Do funkce starosty obce byl zvolen pan Jiří Marek st.
Do funkce místostarostky obce byla zvolena paní PhDr. Jaroslava Cvrčková.

Obsazení finančního výboru:
Předseda výboru: pan Jan Dušek
členové výboru: pan Petr Jirásek, paní Dana Mačátová.

Obsazení kontrolního výboru:
Předseda výboru: pan Petr Černohorský
členové výboru: pan Václav Melezínek, pan Jiří Dvořák.

Obsazení stavebního výboru:
Předseda výboru: pan Jaroslav Hejkrlík
členové výboru: pan Emil Faltejsek, pan Libor Bílý.

Obsazení sociálního výboru:
Předsedkyně výboru: paní Mária Dušková
členové výboru: paní Alena Martínková, paní Lidmila Šebrlová.

Obsazení kulturního výboru:
Předseda výboru: pan Ing. Lubomír Cink,
členové výboru: paní PaeDr. Lenka Marková, paní Gabriela Pechancová.

Obsazení sportovního výboru:
Předseda výboru: pan Tomáš Holeček
členové výboru: pan Milan Kopecký, pan Miroslav Šebrle.

Obsazení výboru životního prostředí:
Předseda výboru: pan Milan Kopecký
členové výboru: pan Josef Šilar, pan Milan Langr.

Back to top

Skip to content