Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Uzavírka silnice II/311 Horní Čermná-Nepomuky

V termínu od 3. 4. 2018 do 30. 6. 2018 proběhne úplná uzavírka silnice II/311 v úseku Horní Čermná-Nepomuky s křižovatkou silnice III/31118 z důvodu provádění stavebních prací na akci: „Modernizace silnice II/311 Nepomuky-Horní Čermná.

 

  1. etapa: od 9. 4. 2018 do 22. 4. 2018 a od 11. 6. 2018 do 24. 6. 2018, uzavřeno pro veškerá vozidla včetně autobusů.
  2. etapa: od 3. 4. 2018 do 8. 4. 2018, od 23. 4. 2018 do 10. 6. 2018 a od 25. 6. 2018 do 30. 6. 2018, uzavřeno pro veškerá vozidla mimo dopravní obsluhu.

 

Objízdná trasa je vedena ve směru Horní Čermná-Nepomuky na křižovatce silnic II/311 a III/31117 v obci Horní Čermná po silnici III/31117 přes obce Horní Třešňovec a Dolní Třešňovec do Lanškrouna na křižovatku silnic I/43 a III/31117, zde vlevo po silnici I/43 na křižovatku silnic I/43 a II/311, zde vlevo po silnici II/311 do části obce Nepomuky, na křižovatku silnic II/311 a III/31118. Objízdná trasa platí i pro opačný směr Nepomuky-Horní Čermná.

 

Back to top

Skip to content