Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Uzavírka ulice Třešňovecká 8.4.-28.6.2013


http://www.lanskroun.eu/cz/urad/aktuality/uzavirky-komunikaci/uzavirka-ulice-tresnovecka/

V době od 8. 4. 2013 do 28. 6. 2013 bude úplná uzavírka silnice III/31117 v ul. Třešňovecká v úseku mezi křižovatkou s ul. Dobrovského a křižovatkou s ul. Opletalova z důvodu provádění stavby: „Lanškroun – úprava křižovatky ul. Dobrovského – Třešňovecká“.
Objízdná trasa: po silnici I/43 v ul. Dobrovského, Komenského, Lorencova alej, přes okružní křižovatku, po silnici III/31514 v ul. T. G. Masaryka a po místní komunikaci v ul. Opletalova. Trasa objížďky je vedena obousměrně.
Autobusové spoje společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. pojedou po stanovené objízdné trase. Autobusová zastávka Lanškroun, Dělnický dům (JŘ linky č. 700912) bude přemístěna do ul. Opletalova (v obou směrech). Cestující musí počítat s menším zpožděním.

lic. Jaroslav Škarka
referent odboru dopravy a silničního hospodářství

Back to top

Skip to content