Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

VAK Aktuální sděleníAktuální
sdělení našim odběratelům

 

Vážení odběratelé, v posledním
období se ve vašich poštovních schránkách může
objevit
oznámení, ve kterém Ing. Jan Bartoschek nabízí služby, které nazývá,,
kontrola pitné
vody“ a jejíž účelem je v případě
Vašeho zájmu provést kontrolu vody ve Vaší domácnosti.
Pokud odebíráte pitnou vodu z veřejného vodovodu, kterou Vám
naše společnost dodává,
ujišťujeme Vás, že provedení této služby není v
žádném případě potřeba, jelikož dodávaná pitné
voda splňuje všechny předepsaná jakostní kritéria daná současně platnou
legislativou.
Pokud kdokoli z Vás
projeví zájem o předložení výsledků laboratorních protokolů prováděných v
průběhu roku v rámci celé vodovodní sítě kteréhokoliv vodovodu, bude mu
obratem vyhověno a to bez jakéhokoliv poplatku.
Všechna stanovení, které předkládáme jsou
získána prostřednictvím akreditované zkušební laboratoře, nejsou a ani nemohou být stanovována u zákazníka na místě s různými přenosnými přístroji.

Protože nemůžeme právní cestou zakázat uvedenou aktivitu, pokud
se nebude jednat o
podezření o naplnění právní
podstaty trestného činu, je rozhodnutí o akceptaci této služby
pouze na Vás. Pro domácnosti, které využívají vlastní zdroj
pitné vody, nemají dosud žádnou
informaci o
její kvalitě a chtějí služby využít, bychom přesto doporučovali kvalifikovaný
odběr a stanovení ucelenějšího rozsahu ukazatelů
akreditovanou laboratoří. V případě
jakýchkoliv
dotazů lze kontaktovat technologa společnosti Ing. Fiedlera Lubomíra, který
Vám Vaše dotazy ochotně zodpoví (tel. 606782837).

 

 

V Jablonném nad Orlicí, dne 8.
12. 2008

Back to top

Skip to content