Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Veřejné jednání zastupitelstva 12. 12. 2014

Veřejné jednání zastupitelstva obce se bude konat v pátek 12. prosince 2014 od 18:00 na Obecním úřadě v Horním Třešňovci.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z předcházejícího zasedání

4. Rozpočtové opatření

5. Smlouvy

6. Příspěvky na činnosti na rok 2015

7. Rozpočet Základní školy a mateřské školy Horní Třešňovec pro rok 2015

8. Rozpočet Obce Horní Třešňovec pro rok 2015

9. Komplexní pozemkové úpravy – rozhodnutí o návrhu KPÚ

10. Spisový řád

11. Různé, diskuze

12. Schválení usnesení

13. Závěr

 

 

Svolání schůze ZO na 12. 12. 2014

Back to top

Skip to content