Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Veřejné jednání zastupitelstva obce 28. ledna 2015 od 18:00

Veřejné jednání zastupitelstva obce se bude konat ve středu 28. ledna 2015 od 18:00 na Obecním úřadě v Horním Třešňovci.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z předcházejícího zasedání

4. Rozpočtové opatření

5. Smlouva o nájmu plynárenského zařízení

6. Příspěvky – MAS ORLICKO, Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí

7. Různé, diskuze

8. Schválení usnesení

9. Závěr

svolání schůze 28.1.2015

Back to top

Skip to content