Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Veřejné jednání zastupitelstva obce – 8. 9. 2015

Veřejné jednání zastupitelstva obce se bude konat v úterý 8. září 2015 od 18:00 na Obecním úřadě v Horním Třešňovci.

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z předcházejícího zasedání
4. Stanovy Mikroregionu Severo-Lanškrounsko
5. Program obnovy venkova
6. Pronájem obecních pozemků
7. Prodej pozemků
8. Smlouvy
9. Oprava střechy zázemí fotbalového hřiště
10. Rozpočtové opatření
11. Diskuze, různé
12. Schválení usnesení
13. Závěr

Back to top

Skip to content