Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Výběrové řízení na pronájem Hostince „U Jana“ Výprachtice

Obec Výprachtice vyhlašuje Výběrové řízení na pronájem Hostince „U Jana“ (dům čp. 216)(sál, restaurace, provozní místnosti, sklady, terasa, popřípadě nově vybudované ubytovací prostory nad restaurací)

Nájem bude uzavřen nejpozději od 1. 9. 2013 na dobu neurčitou.

Nabídky zasílejte poštou na adresu obce Výprachtice do 26. 7. 2013. Celé znění výběrového řízení, s uvedením podmínek výběrového řízení, požadavků na uchazeče, podmínek nájmu, popisu obsahu nabídky a povinných příloh naleznete na úřední desce odkaz: http://www.obec-vyprachtice.cz/files/uredni_deska/2013-058_vyberove_rizeni_na_pronajem_hostince__u_jana__ve_vyprachticich.pdf

Pokud nabídka nebude obsahovat všechny tam uvedené náležitosti a všechny přílohy, bude z výběrového řízení vyřazena!
Děkuji moc

s pozdravem


Hana Havelková
referentka

Obecní úřad Výprachtice
561 34 Výprachtice 3

tel.: 465 391 132
mail: referent@obec-vyprachtice.cz

Back to top

Skip to content