Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Výběrové řízení na pronájem Národního domu

výběrové řízení na pronájem Národního domu (staženo 509× )

Obec Horní Třešňovec

vyhlašuje

Výběrové řízení na pronájem Národního domu

Zadavatel:           Obec Horní Třešňovec

Horní Třešňovec  čp. 225, 563 01 Lanškroun,

IČ 278939

tel. 465323549, 724186225

Pronajímané prostory:
Budova Národního domu – kuchyň s částečným vybavením, jídelna (27m2), sál s přísálím (130m2) a sociální zařízení.  Za budovou terasa vhodná k venkovnímu posezení.

Požadavky na uchazeče:
– vlastník živnostenského listu na předmět podnikání – hostinská činnost
– praxe v oboru
– trestní bezúhonnost

Podmínky nájmu:
doba pronájmu – nejdříve od 1. 9. 2013 na dobu neurčitou
– provoz restaurace bude nájemce zajišťovat vedle běžného občerstvení i podávání teplých jídel, a to dle svého   podnikatelského záměru
– provozovatel (nájemce) umožní konání kulturních a společenských akcí místním složkám  v prostorách sálu
– provozovatel (nájemce) bude zajišťovat dodržování nočního klidu (terasa), úklid a běžnou údržbu vnitřních
i venkovních prostor

– nájemce bude zajišťovat v plném rozsahu obsluhu a ovládání veškerého technického vybavení hostince

(elektrických rozvodů, zařízení kotelny, klimatizace, atd.), včetně revizí těchto zařízení

– nájemce bude zajišťovat běžnou údržbu a hradit běžné opravy pronajatého objektu

– nájemce bude hradit náklady spojené s provozem pronajatého zařízení a pronajatých nebytových prostor

– provozovatel musí počítat se vstupním kapitálem na nákup vlastního dovybavení kuchyně

Nabídka bude obsahovat:
– jméno, příjmení, popřípadě obchodní název, adresu, kontaktní spojení (tel., e-mail) uchazeče
– průvodní dopis – podnikatelský záměr, kopie dokladu o přidělení IČO, DIČ, originál výpisu z trestního rejstříku ne starší tří měsíců
– přehled dosavadní pohostinské činnosti
– prohlášení uchazeče, že není na jeho majetek vyhlášen konkurz a není v likvidaci
– návrh výše měsíčního nájemného

Nabídky zasílejte poštou na adresu zadavatele do 20.8. 2013. Obálku označte  v  levém horním rohu nápisem „Výběrové řízení –  Národní dům – neotvírat“

Zadavatel si vyhrazuje právo:
– výběrové řízení zrušit do doby uzavření smluvního vztahu
– nevracet podané nabídky
– neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výběrovém řízení
– znění nájemní smlouvy stanovit až po ukončení výběrového řízení, nejpozději do 20. 9. 2013.

Nabídka musí obsahovat všechny výše uvedené náležitosti a všechny přílohy, jinak musí být z výběrového řízení vyřazena!

Jiří Marek

starosta obce

Back to top

Skip to content