Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Výběrové řízení na pronájem Národního domu

Obec Horní Třešňovec vyhlašuje

Výběrové řízení na pronájem Národního domu (budova čp. 30).

Jedná se o kuchyň s částečným vybavením, jídelnu (27m2), sál s přísálím (130m2) s kapacitou 100 míst a sociální zařízení. Za budovou je terasa vhodná k venkovnímu posezení. Naproti objektu je velké parkoviště.
Nájem bude uzavřen nejdříve od 1. 7. 2015 na dobu neurčitou.
Žadatel je povinen podat písemnou žádost o pronájem nejpozději do 23. 6. 2015 do 16:00 hodin na obecním úřadě v Horním Třešňovci.
V žádosti žadatel předloží podnikatelský záměr a podá nabídku s uvedením výše měsíčního nájmu. Žádost o pronájem uvedené nemovitosti musí obsahovat jméno, příjmení a trvalé bydliště fyzické osoby, příp. obchodní firmu či název, sídlo, IČO a DIČ právnické osoby, žádost musí být datována a podepsána.
Obálka, v níž má být nabídka doručena, musí být označena slovy SOUTĚŽ – NEOTVÍRAT, heslem „Pronájem Národního domu v Horním Třešňovci“.

Bližší informace na Obecním úřadě v Horním Třešňovci, příp. na tel.: 465 323 583, nebo 724 186 225

Inzerát na pronájem ND (staženo 254× ) Inzerát na pronájem ND (staženo 280× )

Back to top

Skip to content