Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Výroční valná hromada SDH 2018

Začátek nového roku je pro všechny obdobím, kdy se ohlédnou a hodnotí rok předchozí . Velká část členů sboru se proto sešla 20. ledna v Kulturním domě u příležitosti výroční valné hromady, na které zhodnotili svoji práci za uplynulý rok a naplánovali také akce pro nadcházející období.

Schůze měla obvyklý průběh.  Po úvodním přivítání nás Hanka Šebrlová seznámila se zápisy našeho kronikáře Václava Melezínka, který se bohužel pro nemoc nemohl zúčastnit. Následovala zpráva o hospodaření z úst Lenky Žabkové,  jejíž bezchybnost potvrdila Lucka Langrová jménem revizní komise. Petr Jirásek odprezentoval přítomným plán akcí na rok 2018, kde opět nebudou chybět všemi oblíbené události jako Hasičský ples, Floriánek nebo Loučení s létem. V nabitém kalendáři se ovšem musí najít místo i na pracovní brigády. Zde je nutné apelovat na všechny dobrovolníky, kteří mají čas a mohou tak přiložit ruku k dílu. Účast na brigádách je totiž stále žalostná. Nejbližší akcí, která nás čeká je Hasičský ples, takže jsme si v rámci členské schůze určili úkoly a mimo jiné rozdělili i úseky pro tradiční roznášení pozvánek. Došlo i na vášnivou diskuzi na téma předprodeje vstupenek formou místenek. Tato přípomínka se ovšem nesetkala s jednohlasným přijetím a proto budou lístky na ples v prodeji beze změn až na místě, jako obvykle.

Před závěrem schůze dostali v diskuzi prostor pro své zdravice přítomní hosté zastupující místní spolky – TJ Sokol, Spolek žen, Spolek důchodců, myslivecké sdružení Třešňovské háje a v neposlední řadě i starosta Jan Dušek za obecní úřad. Z okolí nás svou přítomností poctili sousedé z Horní Čermné, Dolního Třešňovce, Lanškrouna a Nepomuk.

Následovalo slavnostní předání ocenění členům sboru:

Za věrnost-  10let – Lucie Mačátová

10let – Rostislav Dušek

30let – Radka Marková

50let- Antonín Maršálek

Za příkladnou práci – Petr Mačát ml.

Za zásluhy – Pavel Dušek

Uznání OSH – Pavel Marek

Vojtěch Čajnák

Uznání KSH Pardubického kraje – Ladislav Jirásek

Petr Jirásek

Stanislav Cink

Bohuslav Cink

Michal Marek st.

Václav Melezínek

Jaroslav Šebrle ml.

Jiří Dvořák ml.

Schůzi jsme uzavřeli schválením návrhu usnesení a večer zakončili chutnou večeří, zatímco jsme na plátno promítaly některé fotografie z akcí z uplynulého roku.

Pro fotogalerii z valné hromady klikněte ZDE

Back to top

Skip to content