Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Výroční valná hromada SDH Horní Třešňovec 2012

14.ledna jsme se letos poprvé sešli, abychom zhodnotili uplynulý rok a naplánovali akce do toho nadcházejícího. Po několika letech se naše Výroční valná hromada přesunula do Národního domu a tak se většina z nás musela projít o něco dále než byla zvyklá. Jediným, kdo změnu místa bojkotoval a byl Jarda Hejrlík, kterému se nepodařilo doručit pozvánku a tak trpělivé vyčkával před zhasnutým a zamčeným Kulturním domem, až mu někdo odemkne. Když už byl řádně promrzlý, napadlo ho zavolat telefonem a přeptat se, jestli není ve špatný čas na špatném místě. Okamžitě byli posláni poslové, kteří jej dovezli do správného místa konání a tak se i on mohl vtěsnat do zaplněného sálu a hodnotit s námi. Valnou hromadu zahájil starosta sboru Petr Jelínek, který přivítal všechny přítomné a seznámil je s plánem schůze. Po zvolení návrhové komise se slova ujal náš kronikář Václav Melezínek, který svým nezapomenutelným způsobem dopodrobna seznámil všechny přítomné s činností v minulém roce. Tato část schůze je vždy jedním ze zlatých hřebů a myslím si osobně, že nám takto poctivého kronikáře můžou v ostatních sborech závidět. Po bratru Václavovi vystoupila s plánem práce na rok 2012 Hanka Šebrlová a po ní hospodářka Lenka Žabková. Revizní zprávu přednesl Karel Melezínek ml. a zakončil tak „oficiální“ část schůze. Poté už přišlo na řadu plánování plesu, který budeme pořádat 11.února a dále zdravice od zástupců okolních sborů, starosty obce a složek z obce. Tady bych chtěl vyzdvihnout Danu Mačátou, jakožto zástupkyni Klubu žen, která pro nás opět měla připravenou veršovanou zdravici, tentokrát na téma hasičské výlety. Skvěle připraven přišel také Jan Borovský z SDH Dolní Třešňovec, který navázal na svůj nezapomenutelný výklad o prvním požáru v Dolním Třešňovci, založeným členy vlastního sboru cca před 5 lety a tentokrát nám povyprávěl o skvělé práci naší zásahové jednotky i mimo svůj katastr, která zabránila samovznícení sena jeho naložením na lodičku a umístění doprostřed rybníka. Kdo neslyšel o moc přišel. Poté přišlo na řadu vyznamenání členů sboru za práci pro sbor, reprezentaci sboru a za věrnost. Netradiční ocenění převzala Hanka Šebrlová, která byla jmenována nejlepší svačinářkou. Na závěr byla po menších technických problémech promítnuta videa z činnosti loňského roku a podána výborná večeře.

Fotky najdete na:  http://hasiciht.rajce.idnes.cz/Vyrocni_valna_hromada_2012

Fotoklip z činnosti najdete na: http://www.youtube.com/watch?v=0qPNw6_4pV8

Pivní štafetu (best of Horní Třešňovec) najdete na: http://www.youtube.com/watch?v=ZNfsXmbAG5Q

Sportovní klip najdete na: http://www.youtube.com/watch?v=wa38iE4gg70

Back to top

Skip to content