Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

VÝZVA OBYVATELŮM OBCE

U většiny obyvatel naší obce je samozřejmostí, že ve večerních hodinách, v neděli a ve svátek neobtěžují své sousedy hlukem. Najde se však pár jedinců, u kterých není tento zvyk pevně ukotven, a proto věříme, že jim bude stačit toto upozornění. Prozatím to zkusíme touto formou, byť dodržování nedělního klidu je pro mnohé z nás běžné. Určitě nebude na škodu, když se vrátíme ke zvyklostem našich předků a jeden den budeme odpočívat.

Zastupitelstvo obce po zvážení situace rozhodlo vydat upozornění a zatím tuto situaci neřešit vydáním obecně závazné vyhlášky, která by tyto činnosti v uvedené dny upravovala.

Vyzýváme občany a obyvatele obce Horní Třešňovec, aby neprováděli v  neděli a ve státní svátek práce se zařízeními, které obtěžují ostatní nadměrným hlukem.

Věříme, že všichni pochopíte, že i Vaši sousedé a okolí si chtějí užít klidné dny. Děkujeme předem za dodržování této výzvy a doufáme, že bude dostatečná a nebudeme muset přistoupit k legislativní úpravě.

Back to top

Skip to content