Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

VÝZVA PRO VLASTNÍKY KŘÍŽŮ A SOUSOŠÍ

Obec Horní Třešňovec tímto vyzývá vlastníky

–        Kamenného kříže  ukřižovaného Krista u kostela

na pozemku KN p.č.2688/3 v k. ú. Horní Třešňovec

–        Kříž s figurou ukřižovaného Krista s postavou Panny Marie a dvou andílků

na pozemku KN p.č…210/3  v k. ú. Horní Třešňovec

–        Boží muka

na pozemku KN p.č. 834/2 v k.ú. Horní Třešňovec

–        Kamenný kříž na hřbitově

na pozemku KN p.č. 506/2 v k.ú. Horní Třešňovec

aby se v termínu do šesti měsíců od vyvěšení této výzvy dostavili na Obecní úřad Horní Třešňovec a doložili vlastnictví těchto objektů.

Upozornění:

Pokud vlastník křížů a sousoší ve stanoveném termínu nedoloží na Obecním úřadě Horní Třešňovec vlastnictví k výše uvedeným objektům, bude Obec Horní Třešňovec  postupovat v souladu s § 135 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů .

Jiří Marek

starosta obce

Vyvěšeno na úřední desku Obecního úřadu Horní Třešňovec dne: 17.6.2011

Sejmuto z úřední desky Obecního úřadu Horní Třešňovec dne:      17.12.2011

Back to top

Skip to content