Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zákaz nakládání s povrchovými vodami v povodí toků Moravské Sázavy a Tiché Orlice

Městský úřad Lanškroun vydal Veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy o zákazu nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků v povodí vodního toku Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun.

Celý text vyhlášky je na úřední desce: http://ude.tcssl.cz/dokument?horni-tresnovec?OBHT0B00HB86-0

Back to top

Skip to content