Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zápis do 1.třídy

Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí

Zápis do 1. třídy 

pro školní rok 2020/21 se koná

v úterý 7. 4. 2020 od 16 do 17 h

v ZŠ Horní Třešňovec

Informace o zápisu do 1. ročníku ZŠ

Při spojení školy a školky v jedné budově připravujeme děti na první oficiální návštěvu ZŠ přirozenou cestou dlouhodobě. Umožňují to náhodná i cílená vzájemná setkávání dětí i dospělých. Předškoláci vždy koncem zimy zavítají do hodin současných prvňáčků, stanou se na chvíli školáky a zkusí si s pomocí starších kamarádů a paní učitelkou školu nanečisto.

Zápis

Pro bezpečnější klima bude vlastní zápis letos probíhat při společných aktivitách skupinky dětí. V rámci těchto činností si paní učitelky budou všímat sociálních dovedností dětí, vědomostních předpokladů, jejich vyjadřovacích schopností, apod.

Výsledek zápisu

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje na základě žádosti o přijetí ředitelka školy.

Informace o přijetí je zveřejňována na veřejně přístupném místě (dveřích školy). Každé dítě je na tomto seznamu uvedeno pod specifickým kódem, který obdrží zákonný zástupce při zápisu.

Potřebné dokumenty

Zákonný zástupce žáka podá žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (od 3. 3. 2020 budou k dispozici v MŠ). U vlastního zápisu je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

 Možnost odkladu

O odklad školní docházky mohou zákonní zástupci žádat do 31. 5. 2020. Žádost se podává k rukám ředitelky školy. K žádosti je třeba přiložit: a) souhlasné stanovisko školského poradenského zařízení b) souhlasné stanovisko odborného lékaře (dětský lékař), nebo klinického psychologa.

Back to top

Skip to content