Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zápis do ZŠ a MŠ na školní rok 2017/2018

Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec

Zápis do ZŠ na školní rok 2017/2018

se bude konat ve středu 5. dubna 2017 od 15:00 do 16:00 hodin v základní škole.

Zákonní zástupci si podají Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (k vyzvednutí v MŠ) nejpozději do 30. 3. 2017 a k zápisu přinesou rodný list dítěte.

 

Zápis do MŠ na školní rok 2017/2018

se bude konat ve středu 4. května 2017 od 15:00 do 16:00 hodin v ředitelně ZŠ.

Zákonní zástupci přinesou k zápisu vyplněnou přihlášku, potvrzenou pediatrem. Přihlášku si mohou vyzvednout od 3. dubna 2017 v mateřské škole.

 

 

V Horním Třešňovci 6. 2. 2017.                                           Mgr. Jiřina Kosová, ředitelka školy

Back to top

Skip to content