Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Změna e-mailové adresy pro zasílání příspěvků do Hornotřešňovských novin

Dobrý den Vážení spoluobčané,

věnujte prosím pozornost tomuto sdělení.

Oznamujeme občanům naší obce změnu e-mailové adresy pro zasílání příspěvků do Hornotřešňovských novin.
Nová adresa pro komunikaci s redakcí : hornotresnovak@hornitresnovec.cz
Termín uzávěrky pro příští číslo novin bude 3. dubna 2016.  Posílejte nám tedy své články, fotografie, náměty, připomínky již na novou e-mailovou adresu. Dosavadní adresa bude v nejbližších dnech smazána.
                                                                         S děkuji zdraví redakce Hornotřešňovských novin Petra Rouhová a Miroslava Skalická
Back to top

Skip to content