Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ZPRAVODAJSTVÍ Z  AGROVENKOVA č. 4/2013

Agrovenkov 4/2013 (staženo 333× )

ZPRAVODAJSTVÍ  Z  AGROVENKOVA č. 4/2013

Přehled hlavních informací z

Krajského informačního střediska

pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Semináře, odborné vzdělávání:

Seminář „Mykotoxiny a zemědělská produkce“

http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ids=0&ch=390&typ=1&val=125532

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 14. 3. 2013.

Dotace:

Zásady pro poskytování dotací pro rok 2013
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=125333

Zásady pro poskytování dotací pro rok 2013. Zdroj: MZe

Program ZEMĚDĚLEC v roce 2013
http://www.pgrlf.cz/zemedelec/prg_zemedelec.php

Informace PGRLF.

Čl. 68 na telata masného typu – kontrolní mechanismy v souvislosti s termínem řádného hlášení
http://www.cschms.cz/index.php?page=news&id=514b2f068901b

Informace ze ČSCHMS. Autor: Kamil Malát

Výstup z druhého jednání pro přímé platby SAPS a systém s platebními nároky
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=125606

Informace z AK ČR.

Dotace pro včelaře
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2013_ministr-petr-bendl-bojuje-o-navyseni.html

Informace MZe.

Účetní dvůr prověřuje SZP
https://www.euroskop.cz/9047/22007/clanek/ucetni-dvur-proveruje-szp/

Zpráva nejen pro české zemědělce o auditu SAPS, tj. „režimu jednotné platby na plochu“. Zdroj: Euroskop

Informace PGRLF

Legislativa:

Stavba se stane součástí pozemku
http://mediafax.nova.cz/clanek/domaci/stavba-se-stane-soucasti-pozemku.html

Po více než šedesáti letech bude české právo opět považovat stavby za součást pozemku.

Zdroj: Mediafax

Ekonomika, účetnictví, daně:

SZIF provádí od 1. 4. 2013 veškerý platební styk výhradně přes bankovní účty zřízené u České národní banky
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=125663

Informace SZIF.

Ceny potravin v Česku rostly víc než v EU
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=125648

Ceny potravin v Česku rostly víc než v EU.

Finanční zpravodaj číslo 3/2013
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/financni_zpravodaj_77619.html

Finanční zpravodaj číslo 3/2013.zdroj: MFČR

Informace k odchodu z pracovního procesu do starobního důchodu
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=125478

Informace ČSSZ.

Zelená zpráva za rok 2011
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=125334

Informace MZe.

Ostatní:

Informativní čtvrtletník SZIF
https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fsystemova_navigace%2Finformace_a_aktuality%2Fdulezita_sdeleni%2F1363354582196.pdf

Informativní čtvrtletník SZIF. Zdroj:SZIF

Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
http://eagri.cz/public/web/srs/portal/zivotni-situace/odborna-zpusobilost.html

Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Zdroj: SRS

Ministr na Žofíně
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=125605

Tisková zpráva MZe.

Věstník MZe ČR 2/2012

http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ch=183&typ=1&val=125689&ids=1684

Znění věstníku zveřejněného v prosinci 2012 .

·         Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2013

Dotace na ušní známky se zřejmě zruší
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=125466

Informace ČSCHMS.

Domácí porážky skotu – jak postupovat
http://www.cschms.cz/index.php?page=news&id=513f167571c9e

Informace ČSCHMS.

Solární elektrárny v ČR
http://www.elektrarny.pro/seznam-elektraren.php

Mapa  solárních elektráren v ČR.

Obce, MAS:

Místní akční skupiny dokážou rozdělit veřejné zdroje do venkovského území
http://www.spov.org/aktuality/mistni-akcni-skupiny-dokazou-rozdelit-verejne-zdroje-do-venkovskeho-uzemi.aspx

Informace ze Spolku pro obnovu venkova.

Vyšel  Zpravodaj venkova č.4/2013

http://www.agrovenkov.cz/default.asp?ids=0&ch=298&typ=1&val=125714

Výzva MAS Orlicko
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=125413

Informace z MAS Orlicko.

Z Pardubického kraje:
Klas Nekoř a.s. nabízí

Bioplynová stanice ve Sloupnici
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=125389

Zdroj: AGRObase

Více informací na www.agrovenkov.cz

Ing. Smítal František

za redakční radu KIS Pardubického kraje

Back to top

Skip to content