Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zvýšené nebezpečí vzniku požárů

Vážená spoluobčané,
vzhledem k významnému nárůstu počtu požárů v našem okolí, připomínáme informaci z nařízení Pardubického kraje č. 1/2013, kde je mimo jiné uvedeno, že v období nadměrného sucha v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, používat zábavnou pyrotechniku, vjíždět motorovým vozidlům na lesní, polní cesty a suché travní porosty, vyjma vozidel vlastníků lesů, kteří zabezpečují opatření pro dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
V tomto období se zvýšil počet požárů v Pardubickém kraji, zejména travních a lesních porostů, o 450 %. Věříme, že včasné informování spoluobčanů o možných rizicích spojených s neopatrným jednáním v souvislosti s manipulací s otevřeným ohněm, může významně snížit počet požárů. Porušením zákona o požární ochraně se osoby vystavují riziku sankcí.

Dokumenty ke stažení:

Informace o nebezpečí požárů – srpen 2015 (staženo 240× ) Nařízení PA kraje č.1-2013 (staženo 246× )

Back to top

Skip to content