Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Výzva k ochraně zvěře

Měsíce květen a červen jsou v přírodě obdobím rození mláďat zvěře. Srnčat, zajíců, bažantů, koroptví. Alespoň v tomto období si příroda zaslouží naší ohleduplnost. Stačí jen dodržovat a ctít zákony a platná nařízení: Na koních se pohybovat jen na označených hypostezkách, na kolech po cyklostezkách, s motorovými vozidly nezajíždět do lesa a na soukromé pozemky bez vědomí či povolení vlastníků nebo nájemců. Psy a kočky nenechat volně pobíhat v honitbě.

Vlastníci nebo nájemci zemědělských pozemků jsou povinni 48 hodin před zahájením sklizně pícnin tuto skutečnost oznámit uživateli honitby, v našem případě p. Jindřichu Jiráskovi na tel. 736481137, nebo p. Františku Mačátovi na tel. 724623898.

Back to top

Skip to content