Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

25. březen 2006 – Dětský karneval

Náš sbor ve spolupráci se Základní a mateřskou školou v Horním Třešňovci pořádal v sobotu 25. března 2006 tradiční dětský karneval. Začátek byl naplánován na 14. hodin v místním Kulturním domě. V tu dobu se již začaly scházet první masky v doprovodu svých maminek, tatínků, babiček, dědečků, tetiček a dalších příbuzných, kteří si nenechali uniknout zápolení svých ratolestí s ostatními maskam.

Na sále jsme mohli potkat malého sněhuláčka, vodníka, myšku, princezny, vojáky, hejkaly, trpaslíky, večerníčka, víly a další velkou spoustu krásných masek. Celým odpolednem provázeli kašpaři Petr Jelínek a Karel Melezínek, kteří měli spolu se zaměstnanci místní školy pod vedením ředitelky Mgr. Jiřiny Kosové nachystány soutěže, jako např. házení kroužků na cíl, obíhání okolo židlí, či výroba mumií, při kterých děti vyhrávali něco na zub.

Po těžkém rozhodování všech přítomných, jenž hlasovali pro jednotlivé masky se na 5. místě umístili mírně odpudiví bezdomovci (Eva a Pavla Cinkovi spolu s Kristýnou Holečkovou), 4. místo obsadila krásná Kleopatra (Tereza Holečková), na 3. místě skončila maska čápa s miminkem (Klára a Kryštof Jiráskovi), na 2. místo se vyšplhal vodník (Jirka Jirásek) a 1. místo a titul nejhezčí masky karnevalu získali dva hejkalové (Petra Jehličková a Tomáš Kučera). Masky, které se umístili na prvních pěti místech dostali dort, každá maska, která se karnevalu účastnila potom dostala nanuk a balíček, ve kterém se skrývalo něco na zub. Tak, jako každý rok se rozpoutala bitva o balónky, které se vždy na konci karnevalu spouští mezi děti.

Na závěr bych chtěl poděkovat zaměstnancům Základní a mateřské školy v Horním Třešňovci za pomoc při organizaci, výrobu plakátů a výzdoby sálu a Klubu žen, MS Třešňovské háje a TJ Sokol Horní Třešňovec za finanční příspěvek na zakoupení odměn pro zúčastněné masky. Zároveň Vás všechny zveme na další kulturní akci, kterou bude náš sbor pořádat – Oslavu sv. Floriána, která proběhne v sobotu 6. května 2006 od 19.00 hodin u nové hasičské zbrojnice.

Back to top

Skip to content