Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Námětové cvičení – OBORA 200923. – 25.10.2009 proběhlo společné cvičení
okrsku č. 5, 201. strážní roty o.s., roty Patriot o.s. a Českého červeného
kříže. Hlavní organizátoři byli Mudr.Bohuslav Skála spolu s Tomášem
Klabanem z SDH Lanškoun.
Námětové cvičení bylo zaměřeno na téma „Stavba a provoz humanitárního
střediska, vyhledávání osob ve zřícené budově a v terénu“.   

V pátek odpoledne, po naložení hasičské Avie potřebným vybavením,
jsme  přejeli do tábora
v lanškrounské Oboře, kde jsme se ubytovali. Navečer nám Policie ČR
ukázala vybavení svých zásahových vozidel a poté následovalo školení
v technice vyhledávání osob v terénu.

Sobotní ráno pro nás začalo v 7:00 hodin. Po snídani nám Tomáš
Klaban vysvětlil, jak vyhledávat osoby a zvířata v zavalených objektech,
na co si dávat pozor a jak neohrozit svoje zdraví. Další ukázka techniky
přijela z HZS Pardubického kraje. Předvedli kontejner nouzového přežití,
ve kterém jsme si prohlédli spoustu zajímavých a užitečných věcí. Nechyběla tam
například kuchyňka, sprchový kout, WC, osvětlovací technika, stany,
elektrocentrála, ale ani dětské pleny nebo kojenecké láhve. Další zastávku jsme
si udělali na stanovišti Českého červeného kříže. S kluky z ČČK
jsme si prošli správný postup ošetření různých úrazů, péči o zraněného a
několik z nás si vyzkoušelo masáž srdce s resuscitací.

Odpolední zaměstnání již bylo ryze praktické. Začali jsme přejezdem do
Lukové na tamější střelnici, kde jsme si s 201. strážní rotou zkusili
střelbu na terče z pistole a ze samopalu. Tady jsme byli velice úspěšní a
Míra Šebrle se při vyhodnocení umístil na čelních pozicích. Další praktické
cvičení na nás čekalo ve staré budově fy. Agrochem a.s. Na pěti podlažích zde
byl nasimulován zával čtyř zraněných osob, které realisticky namaskovali
členové ČČK. Osoby měli následující zranění: bezvědomí, krvácení do dutiny
břišní, otevřená zlomenina dolní končetiny a pořezaná ruka. Naší jednotce velil
po celou dobu cvičení Míra Šebrle, který nás rozdělil na dvě družstva. Objekt
byl zavalený z důvodu výbuchu plynu, takže nechyběl ani kouř, který
nasimuloval Ríša Nosek dýmovnicí. Úkolem bylo vyhledaní osob, jejich ošetření
na místě, transport osoby ven z budovy a komunikace s ošetřovaným do
příjezdu lékaře. Největším oříškem se ukázalo vynesení chlapce s otevřenou
zlomeninou pomocí nosítek. Ono vymotat se s dvoumetrovými nosítky na úzkém
schodišti nebylo jednoduché, ale po velkém úsilí se nám to nakonec povedlo.

Navečer proběhlo vyhodnocení celodenního zaměstnání, kde nám ČČK vytkl
chyby, kterých jsme se dopustili a následně proběhla diskuze.

Poslední část cvičení začala před devátou hodinou večerní a byla zaměřena
na vyhledávání sedmi ztracených a zraněních osob v lese mezi Lanškrounem a
Jakubovicemi. Tady jsme si vyzkoušeli jak správně utvořit rojnici, jak
prohledávat špatně prostupné terény, další ošetřování osob v terénu,  improvizaci při výrobě nosítek, dlah a
dalších věcích. Nalezené a ošetřené osoby jsme museli dopravit asi do 1,5 km
vzdáleného humanitárního střediska, které leželo na bývalé hasičské louce u
rybníka. To postavil SDH Dolní Třešňovec během dopoledne a po celou dobu
cvičení měl na starost jeho provoz spolu se záložáky. Postavili několik
stanů pro příchozí osoby, zdravotnický stan k ošetřování zraněných,
zajistili hygienické zázemí, uvařili nám teplý čaj a mnoho dalšího.

Z lesa jsme se dostali kolem třetí hodiny ranní, kdy se našel
poslední hledaný a byl přesunut do centra. Po nočním nástupu a po vypití
várnice teplého čaje jsme se všichni nadmíru unaveni odebrali do svých chatek
k několika málo hodinám spánku.

Ráno po probuzení nám pan Skála poděkoval za účast na společném cvičení,
my jsme zbořili náš vojenský stan a vyrazili jsme zpět domů…

                                                                                    

 

Fotky najdete na: http://hasiciht.rajce.idnes.cz/Nametove_cviceni_-_OBORA_2009/

 

 

Vláďa Čajnák

Back to top

Skip to content