Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Výroční valná hromada SDH Horní Třešňovec

V sobotu 15.ledna proběhla v místním kulturním domě Výroční valná hromada sboru. Jako tradičně jsme zde hodnotili loňský rok a plánovali, co budeme dělat v tom letošním. S tím, co jsme stihli loni nás podrobně seznámil kronikář Václav Melezínek, poté jsme vyslechli zprávu hospodáře, zprávu revizní komise a zprávu o brigádnických hodinách. Samozřejmě jsme také nezapomněli vyznamenat některé členy sboru za práci, kterou pro sbor dlouhá léta vykonávají.

Na závěr jsme si vyslechli zdravice od zástupců místních složek, starosty obce a zástupců SDH Dolní Třešňovec a Lanškroun. Během diskuse se stihl naplánovat také tradiční Hasičský ples, který budeme pořádat 19.února. Následovala večeře, tentokrát ve formě gulášku, videa hodnotící loňský rok a volná zábava, která se opět protáhla dlouho přes půlnoc.

Fotky z výročky najdete na:

http://hasiciht.rajce.idnes.cz/2011_-_Vyrocni_valna_hromada/

Videa najdete na:

http://www.youtube.com/watch?v=eqk-DC6AXQg

http://www.youtube.com/watch?v=hnfCrJDEDz4

http://www.youtube.com/watch?v=AvtXZbRIUXg

http://www.youtube.com/watch?v=vJU3s2bhJDc

+ jeden navíc:
http://www.youtube.com/watch?v=g6uLR5FmDac

Back to top

Skip to content